Avís legal

Avís Legal Shama SPA

Malba Neptuno SL

 

 1. Informació corporativa.

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, MALBA NEPTUNO, SL li informa que és titular del lloc web:  www.shamaspa.com ,  amb CIF: B66393364, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tomo: 44576,.  Foli: 146, S8, Full: B-459009, i domicili social: Sant Josep 82, codi postal 08370 Calella, província de Barcelona.  L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és:

lopd@hotelneptuno.com

 1. Responsabilitat.

La navegació per accés o ús de la pàgina web i tots els subdominis i directoris inclosos sota la mateixa, així com els serveis o continguts que a través d’ell es puguin obtenir i tots els portals de domini propi sota titularitat de  MALBA NEPTUNO, SL , atorga la Condició d’Usuari, per la qual s’accepten, en navegar per la pàgina titularitat de  MALBA NEPTUNO, SL , totes les condicions d’ús que s’estableixen aquí sense perjudicar l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

D’acord amb el que estableix la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic en el seu article 21, demanem el seu consentiment per poder realitzar comunicacions publicitàries que considerem puguin ser de la seva  interès, per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent.  Aquest consentiment l’atorgarà, o no, mitjançant l’acceptació de la Política de Privacitat en l’esmentat check box al peu del formulari.

La pàgina web de MALBA NEPTUNO, SL proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades.  L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte de llocs web.  Aquesta responsabilitat s’estendrà a la veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis emesos per MALBA NEPTUNO, SL per accedir a determinats continguts o serveis oferts per la web.

L’ús de la informació, serveis i dades oferts per MALBA NEPTUNO, SL no aniran contra les disposicions d’aquestes condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic o que, en un altre cas, puguin suposar lesió dels drets de  tercers o del funcionament dels llocs web.  A tal efecte, l’Usuari s’abstindrà de fer servir qualsevol dels continguts amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en aquest text, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar,  deteriorar o impedir la normal utilització dels continguts, altres Usuaris o de qualsevol usuari d’Internet (maquinari i programari).

Els usuaris respondran dels danys i perjudicis de tota naturalesa que l’empresa propietària de la web pugui patir, directament o indirectament, com a conseqüència d’incompliment de qualsevol de les obligacions derivades de l’ús de la Web i d’aquest  avís legal.

En particular, ja títol merament indicatiu i no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers, informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies  de la web.

3.-Condicions d’ús

MALBA NEPTUNO, SL no es fa responsable del contingut de les pàgines web a les quals pugui accedir l’usuari a través dels enllaços establerts en els seus llocs web i declara que en cap cas examinarà ni exercitarà cap tipus de control sobre el  contingut d’altres pàgines de la xarxa.

Així mateix, tampoc no garanteix la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a les quals es pugui accedir a través dels enllaços.

MALBA NEPTUNO, SL declara que ha adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany que pugui derivar-se de la navegació per les seves pàgines web.  En conseqüència, MALBA NEPTUNO, SL no se’n fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que pugui patir l’usuari a causa de la navegació per Internet.

MALBA NEPTUNO, SL no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l’Usuari que portin causa de fallons o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació, instal·lació o interrupció  del servei de la web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

L’accés a la web  www.shamaspa.com  no implica l’obligació per part de l’empresa de controlar l’absència de virus o qualsevol altre element informàtic danyat.  Correspon a l’Usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics danins.

MALBA NEPTUNO, SL no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics, documents i/o fitxers dels Usuaris o de tercers durant la prestació del servei en el Portal.

Veracitat de les dades.  L’usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se Shama SPA el dret a excloure dels serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que escaiguin  en Dret.  Així mateix, l’usuari ha de trobar-se degudament habilitat per facilitar dades de terceres persones.  Només si compta amb el consentiment de la resta de participants dels serveis, l’usuari podrà facilitar aquestes dades. 

 1. Publicitat

El web:  www.shamaspa.com  podrà allotjar continguts publicitaris o patrocinats.  Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables d’assegurar-se que el material remès per a la seva inclusió en el web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser d’aplicació.

MALBA NEPTUNO, SL no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.

 1. Modificacions de la web.

MALBA NEPTUNO, SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut dels seus llocs web, tant pel que fa als continguts dels llocs web com per les seves condicions d’ús o per les condicions  generals de contractació.  Dites modificacions podran realitzar-se, a través dels seus llocs web, de qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps que estiguin publicades al web i fins que no siguin modificades per altres posteriors.

 1. Propietat intel·lectual i industrial

Els drets de propietat intel·lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, així com dels mitjans i formes de presentació i muntatge de les seves pàgines pertanyen, per si mateixos o com a cessionària, a MALBA NEPTUNO, SL.

Seran, per tant, obres protegides amb propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol i se’ls podrà aplicar tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per  Espanya, Reial Decret Legislatiu 1/1996 i posteriors modificacions; Directiva-UE-2019/790 del Parlament Europeu i del Consell de 17 d’abril de 2019 sobre els drets d’autor i drets afins en el mercat únic digital.

Tots els drets reservats.  En compliment de la Llei de la Propietat Intel·lectual es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació pública i utilització de la totalitat o part dels continguts de les seves pàgines web sense el consentiment explícit de MALBA NEPTUNO,  SL.

Així mateix, MALBA NEPTUNO, SL es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda de les seves pàgines web i continguts o per l’incompliment d’aquestes condicions.

 1. Protecció de dades personals.

Basada en la legislació RGPD i LOPDGDD us remetem a la nostra política de privacitat.  https://www.shamaspa.com/politica-de-privacidad/

 1. Les condicions de reserva i de Seguretat Web.

Li remetem a l’establert a la web en els seus respectius enllaços.

https://www.shamaspa.com/normativa/

 1. xarxes socials.

Les xarxes socials en les quals MALBA NEPTUNO, SL participa són: Facebook, Youtube, Instagram; en elles ens sotmetrem a les seves condicions d’ús i queda l’activitat reglada per les normes per ells establertes, concorde a les legislacions europees  establertes.

 1. Llei aplicable i arbitratge:

La relació entre l’usuari i MALBA NEPTUNO, SL es regirà per la normativa espanyola vigent i seran competents per decidir sobre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir entre les parts, aquestes se sotmeten a la jurisdicció dels tribunals de, Arenys  de Mar, Partit Judicial de Calella, ciutat origen de l’entitat, MALBA NEPTUNO, SL, propietària del LLOC WEB llevat que la llei imposi una altra jurisdicció.

MALBA NEPTUNO, SL posa a disposició de l’usuari un enllaç a la  Plataforma de Resolució de Conflictes en línia . Aquest enllaç pretén resoldre qualsevol controvèrsia o reclamació que es pugui originar en matèria de consum.  Per poder accedir a la  Plataforma de Resolució de Conflictes en línia  ho podeu fer a través de l’enllaç següent:  https://ec.europa.eu/consumers/odr

Utilitzem cookies per personalitzar contingut i anuncis, proporcionar funcions de xarxes socials i analitzar el nostre trànsit. També compartim informació sobre el vostre ús del nostre lloc amb els nostres socis de xarxes socials, publicitat i analítica. View more
Cookies settings
Acceptar
Privacitat & Política de Cookies
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Los presentes términos y condiciones de Uso, y Política de Privacidad, regulan el uso según la ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico del SITIO WEB: www.shamaspa.com, de la que, MALBA NEPTUNO, SL,  con NIF: B-66393364, Registro Mercantil de: BARCELONA, Tomo: 44576, Folio:146, S8, Hoja: B 459009, con Domicilio en: SANT JOSEP, 82, Código Postal: 08370, Localidad: CALELLA, Provincia: BARCELONA,  es titular.

1. INFORMACIÓN SOBRE LA WEB:

A través de su SITIO WEB, www.shamaspa.comde la que es titular y administrador, MALBA NEPTUNO, SL, para la reserva online de estancias en nuestro Hotel y apartamentos.

1.1. PUBLICIDAD EN LA WEB:

La Web: www.shamaspa.com, podrá albergar contenidos publicitarios o patrocinados. Los anunciantes o patrocinadores son los únicos responsables de asegurarse que el material remitido para su inclusión en la Web cumple con las leyes que en cada caso puedan ser de aplicación, MALBA NEPTUNO, SL, no será responsable de cualquier error, inexactitud o irregularidad que puedan contener los contenidos publicitarios o de los patrocinadores.

2. DISPONIBILIDAD DE LA WEB:

El administrador de la página web hará todo lo posible para resolver todas las dudas y gestiones solicitadas a todos los USUARIOS/CLIENTES, en la mayor brevedad posible en la demanda de las consultas.

Sin embargo, en ocasiones, y por causas difícilmente controlables por el administrador de la página web como, errores humanos o incidencias en los sistemas informáticos, es posible que la rapidez finalmente servida a los USUARIOS/CLIENTES, no sea la adecuada para realizar la gestión de las reservas solicitadas.

Para el caso de que la gestión de la reserva no esté disponible o no se pudiera llegar a finalizar el proceso, después de haber realizado la reserva en el formulario de registro, el USUARIO/CLIENTE, será informado por correo electrónico de la anulación total  de éste.

3. SEGURIDAD WEB:

El administrador de la página web, tiene las máximas medidas de seguridad comercialmente disponibles en el sector. El servidor seguro establece una conexión de modo que la información se transmite cifrada mediante algoritmos de 128 bits, a 256 bits, que aseguran que sólo sea inteligible y comprensible por dispositivo del USUARIO/CLIENTE, y el del SITIO WEB, de esta forma, al utilizar el protocolo SSL, “Secure Socket Layer”, el predecesor del protocolo, TLS, “Transport Layer Security”, que se trata de protocolos criptográficos que proporcionan privacidad e integridad en las comunicaciones seguras por una red de comunicación, comúnmente internet, que garantiza que la información transmitida por dicha red no pueda ser interceptada ni modificada por elementos no autorizados, garantizando que solo los emisores y los receptores legítimos sean los que tengan acceso a la comunicación de manera íntegra de la cual se garantiza:

 1. Que el USUARIO/CLIENTE, está comunicando sus datos al centro servidor del administrador de la página web y no a cualquier otro que intentara hacerse pasar por éste.
 2. Que entre el USUARIO/CLIENTE, y el centro servidor del administrador de la página web, los datos se transmiten cifrados, evitando su posible lectura o manipulación por terceros.

4. ACCESO Y ESTANCIA EN LA WEB:

4.1. NUESTROS CONTENIDOS:

Los USUARIOS/CLIENTES, son íntegramente responsables de su conducta, al acceder a la información del SITIO WEB mientras naveguen en la misma así, como después de haber accedido.

Como consecuencia de ello, los USUARIOS/CLIENTES, son los únicos responsables ante el administrador de la página web y terceros de:

 1. Las consecuencias que se puedan derivar de una utilización, con fines o efectos ilícitos o contrarios al presente documento, de cualquier contenido del SITIO WEB, elaborado o no por el administrador de la página web, publicado o no bajo su nombre de forma oficial.
 2. Así como de las consecuencias que se puedan derivar de la utilización contraria al contenido del presente documento y lesiva de los intereses o derechos de terceros, o que de cualquier forma pueda dañar, inutilizar o deteriorar el SITIO WEB, o sus servicios o impedir el normal disfrute por otros usuarios.

El administrador de la página web se reserva el derecho a actualizar los contenidos cuando lo considere conveniente, así como eliminarlos, limitarlos o impedir el acceso a ellos, de manera temporal o definitiva, así como denegar el acceso al SITIO WEB a USUARIOS/CLIENTES, que hagan un mal uso de los contenidos y/o incumplan cualquiera de los términos y condiciones que aparecen en el presente documento.

El administrador de la página web informa que no garantiza:

a) Que el acceso al SITIO WEB, y/o a las web de enlace sea ininterrumpido y libre de error.

b) Que el contenido o software al que los USUARIOS/CLIENTES, accedan a través de la web o de las web de enlace no contenga ningún error, virus informático u otros elementos en los contenidos que puedan producir alteraciones en su sistema o en los documentos electrónicos y ficheros almacenados en su sistema informático o, cause otro tipo de daño.

c) El aprovechamiento de la información o contenido del SITIO WEB, o webs de enlace que los USUARIOS/CLIENTES, pudieran hacer para sus propósitos personales.

5. MODIFICACIÓN DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO:

El administrador de la página web se reserva el derecho a modificar, en cualquier momento, la presentación y configuración del SITIO WEB, así como los presentes términos y condiciones de uso.

Por ello, el administrador de la página web recomienda al USUARIO/CLIENTE, leer atentamente las condiciones y términos de uso, cada vez que acceda al SITIO WEB.

Los USUARIOS/CLIENTES, siempre dispondrán de estos términos y condiciones de uso en un lugar visible, libremente accesible para cuantas consultas quiera realizar.

6. NUESTRA RESPONSABILIDAD WEB:

El administrador de la página web no asume ninguna responsabilidad derivada, a título enunciativo pero no limitativo:

 1. De la utilización que los USUARIOS/CLIENTES, puedan hacer de los materiales del SITIO WEB o webs de enlace, ya sean prohibidos o permitidos, en infracción de los derechos de propiedad intelectual y/o industrial de contenidos del SITIO WEB, o de terceros.
 2. Los eventuales daños y perjuicios a los USUARIOS/CLIENTES, causados ​​por un funcionamiento normal o anormal de las herramientas de búsqueda, de la localización de los contenidos y/o acceso al SITIO WEB, y, en general, los errores o problemas que se generen en el desarrollo o instrumentación de los elementos técnicos que el SITIO WEB, o un programa que facilite el USUARIO/CLIENTE.
 3. De los contenidos de aquellas páginas a las que los USUARIOS/CLIENTES, puedan acceder desde enlaces incluidos en el SITIO WEB, ya sean autorizados o no.
 4. Los actos u omisiones de terceros, con independencia de que estos terceros pudiesen estar unidos al administrador de la página web mediante vía contractual.
 5. Del acceso de menores de edad a los contenidos incluidos en el SITIO WEB, siendo responsabilidad de sus progenitores o tutores ejercer un control adecuado sobre la actividad de los hijos o menores a su cargo o bien instalar alguna de las herramientas de control del uso de Internet con el objeto de evitar el acceso a materiales o contenidos no aptos para menores, así como el envío de datos personales sin la previa autorización de sus progenitores o tutor.

El administrador de la página web no será responsable en ningún caso cuando se produzcan:

a) Errores o retrasos en el acceso al SITIO WEB, por parte del USUARIO/CLIENTE, a la hora de introducir sus datos en el formulario de reserva, la lentitud o imposibilidad de recepción por parte de los destinatarios de la confirmación de la reserva o cualquier anomalía que pueda surgir cuando estas incidencias sean debidas a problemas en la red Internet, causas de caso fortuito o fuerza mayor y cualquier otra contingencia imprevisible ajena a la buena fe del administrador de la página web.

b) Errores o incidencias que pudieran producirse en las comunicaciones, borrado o transmisiones incompletas, de manera que no se garantiza que los servicios del sitio web estén constantemente operativos.

c) De los errores o daños producidos al sitio web por un uso del servicio ineficiente y de mala fe por parte del USUARIO/CLIENTE...

d) De la no operatividad o problemas en la dirección electrónica facilitada por el USUARIO/CLIENTE, para el envío de la confirmación de las reservas.

En todo caso, el administrador de la página web se compromete a solucionar los problemas que puedan surgir y a ofrecer todo el apoyo necesario al USUARIO/CLIENTE, para llegar a una solución rápida y satisfactoria de la incidencia.

Asimismo, el administrador de la página web tiene derecho a realizar durante intervalos temporales definidos, campañas promocionales para promover el registro de nuevos usuarios en su servicio online.

El administrador de la página web se reserva el derecho de modificar las condiciones de aplicación de la promociones, prorrogar comunicando debidamente, o proceder a la exclusión de cualquiera de los USUARIOS/CLIENTES, de la promoción en el supuesto de detectar cualquier anomalía, abuso o comportamiento poco ético en la participación de los mismos.

 

7. CERTIFICADOS DE LSSI-CE Y PROTECCIÓN DE DATOS

MALBA NEPTUNO, SL, de la que es titular del sitio web: www.shamaspa.com, cumple con la normativa de Protección de Datos vigente RGPD-UE-2016/679, LOPDGDD-3/2018, con la LSSI-CE-34/2002, y la Ley 9/2014, General de Telecomunicaciones, es asesorada en estas normativas por Grupo Qualia, por lo que se le otorgan sendos certificados en formato de imagen digital para que pueda exponerlos en su sitio web.

7. 1. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL:

El administrador de la página web tiene todos los derechos sobre el contenido, diseño y código fuente de esta página y SITIO WEB, y, en especial, con carácter enunciativo pero no limitativo, sobre las fotografías, imágenes, textos, logos, diseños, marcas, nombres comerciales y datos que se incluyen en la web.

Se advierte a los USUARIOS/CLIENTES, que estos derechos están protegidos por la legislación vigente española e internacional relativa a la propiedad intelectual e industrial, Real Decreto-Legislativo 1/1996, de 12 de abril y posteriores modificaciones.

Directiva-UE-2019/790 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de abril de 2019 sobre los derechos de autor y derechos afines en el mercado único digital.

Sin perjuicio de lo anterior, el contenido del SITIO WEB, también tiene la consideración de programa informático, y por lo tanto, le resulta también de aplicación toda la normativa española y comunitaria europea vigente en la materia.

Asimismo queda totalmente prohibida la copia, reproducción, adaptación, modificación, distribución, comercialización, comunicación pública y/o cualquier otra acción que comporte una infracción de la normativa vigente española y/o internacionales en materia de propiedad intelectual y/o industrial, así como el uso de los contenidos de la web si no es con la previa autorización expresa y por escrito del administrador.

El administrador de la página web informa que no concede licencia o autorización implícita sobre los derechos de propiedad intelectual y/o industrial o sobre cualquier otro derecho o propiedad relacionada, directa o indirectamente, con los contenidos incluidos en el SITIO WEB: www.shamaspa.com.

Sólo se autoriza la utilización de los contenidos del dominio web con fines informativos y de servicio, siempre que se cite o se haga referencia a la fuente, siendo el usuario el único responsable del mal uso de los mismos.

8. NULIDAD:

En caso de que cualquier cláusula de los presentes términos y condiciones de uso sea declarada nula, el resto de cláusulas se mantendrán vigentes y se interpretarán teniendo en cuenta la voluntad de las partes y la finalidad misma de los presentes términos y condiciones.

El administrador de la página web podrá no ejercitar alguno de los derechos y facultades conferidos en este documento lo que no implicará en ningún caso la renuncia a los mismos salvo reconocimiento expreso por parte del administrador de la página web o prescripción de la acción que en cada caso corresponda.

9. LEY APLICABLE Y ARBITRAJE:

Los presentes términos y condiciones de uso se rigen por la legislación española aplicable en la materia. Para resolver cualquier controversia o conflicto que se derive, las partes se someten a la jurisdicción de los tribunales de, ARENYS DE MAR,  Partido Judicial de, CALELLA, ciudad origen de la entidad, MALBA NEPTUNO, SL, propietaria del SITIO WEB salvo que la ley imponga otra jurisdicción.

Por la Ley 7/2017, de 2 de noviembre, en su Artículo, 40.5, por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva, 2013/11/UE, Reglamento-UE-524/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo: Plataforma de resolución de litigios en línea: (Clica aquí).

10. PROTECCIÓN DE DATOS Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD:

Los USUARIOS/CLIENTES se comprometen a navegar por el SITIO WEB y a utilizar el contenido de buena fe.

En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos-UE-2016/679, la LOPDGDD-3/2018, la LSSI-34/2002, y la Ley 9/2014, General de Telecomunicaciones, le informamos de que la cumplimentación de cualquier formulario existente en el SITIO WEB: www.shamaspa.com, o la remisión de un correo electrónico a cualquiera de nuestros buzones implica la aceptación de esta política de privacidad, así como la autorización al administrador de la página web para que trate los datos personales que nos facilite, que serán incorporados al fichero, titularidad del Responsable del Tratamiento y/o administrador de la página web. Los datos de los USUARIOS/CLIENTES, serán utilizados para el envío a través de correo electrónico de las gestiones online y físicas, que realice el administrador de la página web.

Por la mera visita al SITIO WEB, los USUARIOS/CLIENTES, no facilitan información personal ni está obligado a facilitarla.

El administrador de la página web se compromete a guardar la máxima reserva y confidencialidad sobre la información que le sea facilitada y a utilizarla únicamente para los fines indicados. El administrador de la página web presume que los datos han sido introducidos por su titular o por persona autorizada por éste, así como que son correctos y exactos. Asimismo, MALBA NEPTUNO, SL, informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, que permite al usuario web, conocer que datos personales tiene el administrador de esta página y en tal caso contestara en un plazo de 30 días, siempre que conserve los datos, rectificación, que permite corregir errores, modificar los datos que sean inexactos o incompletos y garantizar la certeza de la información, oposición que podrá solicitar y conseguir que no lleve a cabo el tratamiento de datos, supresión que permite que se supriman los datos inadecuados o excesivos, limitación, por el que puede solicitar que se limite el tratamiento de sus datos cuando haya ejercido su derecho a la rectificación de sus datos personales, y portabilidad, para que el usuario pueda obtener una copia de los datos personales que haya facilitado en la web a fin de poder transmitirlos a otros servicios, estos derechos se podrán ejercer por cualquier medio que deje constancia de su envío y de su recepción a la dirección del administrador del SITIO WEB, o al Correo electrónico: info@shamaspa.com, aportando fotocopia del DNI o documentación alternativa que acredite su identidad.

Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos no han sido modificados, que usted se compromete a notificarnos cualquier variación y que tenemos el consentimiento para utilizarlos a fin de poder fidelizar la relación entre ambas partes.

El envío de sus datos mediante el/los formularios de nuestra web estará supeditado obligatoriamente a que haya leído/aceptado las Condiciones de uso y Política de privacidad.

De acuerdo con lo establecido en la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico en su artículo 21, pedimos su consentimiento para poder realizar comunicaciones publicitarias que consideremos puedan ser de su interés, por correo electrónico o por cualquier otro medio de comunicación electrónica equivalente, este consentimiento lo aceptará con la aceptación de estas condiciones de uso mediante  un check box al pie del formulario o página web.

Para modificar, actualizar o cancelar sus datos personales el USUARIO/CLIENTE, escribirá desde el correo electrónico de su cuenta a, info@shamaspa.com, con el asunto.

Por lo tanto, el USUARIO/CLIENTE es responsable de la veracidad de los datos y el administrador de la página web no será responsable de la inexactitud de los datos personales de los USUARIOS/CLIENTES.

De acuerdo con la legislación vigente en materia de protección de datos, el administrador de la página web ha adoptado los niveles de seguridad adecuados a los datos facilitados por los USUARIOS/CLIENTES y, además, ha instalado todos los medios y medidas a su alcance para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y extracción de los mismos.

Save settings
Cookies settings
Escriu-nos!
Necessites ajuda?
Hola! 👋
En què podem ajudar-te?